Kimler Reflü hastalığının Cerrahi Tedavisi İçin Uygundur?

Hayat tarzı değişikliği ve ilaç tedavisine rağmen iyileşme olmayan ya da çok sık hastalık nüksü olanlara ameliyat önerilir.

Reflü hastalığının cerrahi tedavi endikasyonları şunlardır.
• İlaç tedavisine tahammülsüzlük
• 3-4 aylık ilaç tedavisine rağmen şikayetlerin devam etmesi
• İlaçlar kesildikten hemen sonra şikayetlerin başlaması
• 24 saatlik pH ölçümlerinde DeMeester skorunun 14 dün üzerinde olması
• Yemek borusunun manometrik ölçümünde alt uç basıncının 6mmHg altında olması
• Kişinin sosyal ve ekonomik olarak sürekli olarak ilaç tedavisine uygun olmaması

Sıkça sorulan Sorular

Reflü Hastalığı Nedir?

Reflü sözcüğü köken olarak Franzıca geri akma, geri tepme anlamına gelen “reflux” kelimesinden köken alır. “Re” ön eki geri anlamında, “flux” ise akmak fiilinden türetilmiştir. Genel olarak Reflü hastalığını toplumda görülme sıklığı %35 civarındadır. Bizim konumuz olan “Reflü Hastalığı” mide içeriği olan asit sıvısının yemek borusuna geri kaçması, geri tepmesi durumudur. Sağlıklı kişilerde de gün içinde fizyolojik ölçülerde reflü olur. Fizyolojik reflü uyanık ve ayakta iken uyur ve yatar pozisyona göre daha sık görülür.

Yutma refleksi sonucu yemek borusu boyunca peristaltizim denen dalgalar oluşturur. Bu dalgalar yemek borusunun en alt kısmında mide sıvısının geri tepmesini engelleyen sfinkter dediğimiz kas yapısından oluşan bir halkanın gevşemesini sağlar ve yiyecek midenin içine itilmiş olur. Halkanın(alt sfinkter) yutma ile gevşemesi yemek borusu boyunca peşpeşe (peristaltik) gelen dalgalar tarafından korunmaz ise mide içeriği yemek borusuna kaçar. Bu korunmasız zamanların sıklığı uyanık ve ayakta iken uyur ve yatar pozisyona göre daha sık olur. Bunun nedeni yemek borusunun en alt noktasındaki basıncın ayakta iken düşük, yatar durumda ise daha yüksek olmasından dolayıdır.

Reflü Hastalığının Nedenleri?

Gastroözefagial reflü hastalığı olarakta adlandırılan Reflü hastalığının en önemli nedeni yemek borusunun (özofagus) en alt kısmında sfinkter dediğimiz valv benzeri yapısında meydana gelen kusurlar nedeniyle mide içeriğini yemek borusuna kaçışına engel olamamasıdır. Alt özofagus basıncının 6mm Hg den daha düşük olması bu süreci başlatır.

En önemli nedenler;
• Yapısal olarak reflüye yatkınlık
• Alkol
• Sigara
• Yağlı yemekler
• Baharatlı yiyecekler
• Nane
• Çikolata
• Kahve
• Meyve suları gibi

Reflü Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Reflü hastalığını gösteren tipik belirtiler yanında bazen tipik olmayan belirtiler de görülebilir.

Reflü Hastalığının Tipik Belirtileri;
• Göğüste hissedilen yanma hissi
• Ağza acı su gelmesi
• Geğirme
• Ağrı
• Bulantı
• Kusma
• Ağız kokusu

Reflü Hastalığının Tipik Olmayan Belirtileri;
• Öksürük (özellikle uykudan uyandıran)
• Nefes darlığı
• Ses kısıklığı
• Astım

Hastalığın tipik olmayan belirtileri yanıltıcı teşhislere yol açıp yanlış tedavilerin yapılmasına neden olması dolayısı ile önemlidir. Özellikle mide sıvısının ağız içine gelip akciğere kaçması durumunda öksürük, nefes darlığı ve astım gibi hastalık belirtilerine yol açabilir.

Reflü Hastalığının Kesin Teşhisi Nasıl Konur?

Kesin teşhis hasta yakınmalarının yanı sıra aşağıda ki klinik tetkiklerin de yardımı ile konulur.

• Endoskopik inceleme
Ucunda kamera olan bir hortum yardımı ile yapılan bir işlemdir. Endoskopik inceleme sırasında yemek borusunun en alt ucunda erezyon, ülser dediğimiz belirtilerin olması reflü hastalığı için tipiktir. Bu yaralar mide içeriğine dirençli olmayan yemek borusu iç yapısında meydana gelen hasara bağlıdır.

• Özofogus motilite testi (Manometri)
Yemek borusunun basıncını ölçmeye yarayan bir testtir.

• 24 saatlik pH ölçümü
24 saat boyunca kalacak şekilde çok ince bir hortum burun yolundan yemek borusu alt ucuna kadar yerleştirilir. Omuzda taşınan minik bir kayıt cihazı 24 saat boyunca kayıt yapar.

Yemek borusuna kaçan mide asidinin süresini, sayısını ve şiddetini ölçmeye yarayan bu test reflü hastalığının teşhis için “altın standart” bir test olarak kabul edilir.

Bu test sonucunda aşağıdaki verilere dayanarak DeMeester denilen bir skor elde edilir. Skorun 14’ dün üzerinde olması Reflü hastalığının teşhisi için önemlidir.
• 10 dk dan uzun süren reflünün varlığı
• 5dk dan uzun süren reflü sayısının 4 ten fazla olması
• 50’den fazla reflü sayısının oluşması

Reflü Hastalığının Yol Açtığı Hastalıklar Nelerdir?

Reflü hastalığı kişinin yaşam konforunu bozduğu gibi sürekli yemek borusuna verdiği hasar ve solunum yollarına verdiği zarar ile;
• Yemek borusu alt ucunda yaralara,
• Kanamaya,
• Darlığa
• Kansere
• Akciğer enfeksiyonlarına
• Ses kısıklığına yol açabilir.

Reflü Hastalığının Tedavisi için Kullanılan Yöntemler

Hastaların %80’ni yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisinden fayda görür.

Yaşam Tarzı;
• Reflüye yol açan yiyecek ve içeceklerden uzak durulması
• Sigara ve alkolün kesilmesi
• Yatmadan en az 3-4 saat önce yemek ve atıştırmalıkların tüketilmemesi
• Başucunun yüksek tutularak yatılması
• Aşırı yemek yenmemesi
• Fazla kiloların verilmesi

İlaç İle Tedavi;
Yukarıdaki değişikliklerden sonra
3-4 ay boyunca
• Basit antiasitler,
• Proton pompa inhibitörleri,
• Alginik asit

Reflü Hastalığının tedavisinde kullanılan Cerrahi Yöntemler

Cerrahi tedavinin amacı yemek borusunun alt ucundaki kapakçık mekanizmasını etkinleştirmektir. Ameliyat için uygun görülen hastalar fazla geciktirilmemelidirler. Ameliyat sayesinde hastaların yaşam kalitesi artacağı gibi şikayetleri azalacak ve yemek borusunda olası hasarlara bağlı meydana gelecek komplikasyonların önüne geçilecektir.

Kullanılan yöntemler;
• Nissen Fundoplikasyon Ameliyatı (En sık uygulanan )
• Nissen-Rozetti
• Toupet Tekniği
• Belsey Ameliyatı

Reflü ameliyatının riski var mıdır?

Tüm cerrahi girişimlere bağlı beklenen riskler Reflü cerrahisi içinde geçerli olmakla beraber deneyimli cerrahların yaptıkları ameliyatların riskleri son derece düşüktür.

Reflü ameliyatına bağlı olarak beklenen en önemli sorun disfaji denilen yutma güçlüğüdür. Bu durum çoğu zaman aylar içinde giderek düzelir. Hastaların ilk başlarda sıvı ve püreler ile beslenmesi şikayetleri hafifletir. Bazen geğirememe ve kusma güçlüğü de görülebilir. Bu sorunlar da ilerleyen zamanlarda azalmaya başlar

Reflü ameliyatı ne kadar sürer ve hastanede kaç gün kalınır?

Eskiden açık cerrahi şeklinde yapılan Reflü ameliyatları günümüzde laparaskopik dediğimiz kapalı yöntem ile yapılır. Deneyimli cerrahlar için ameliyattın alacağı süre bir saatten bile daha azdır. Aksi bir durum olmadıkça genellikle bir gece hastanede kalmak yeterlidir.

Doç.Dr.Feyzullah Ersöz’e Sorun !