Doç. Dr. Feyzullah Ersöz Kimdir ?

1991’de İstanbul Üniversitesi Cerrah¬paşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre Elazığ Devlet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra İstanbul Eğitim ve Araş¬tırma Hastanesi (Samatya Hastanesi) Genel Cerrahi Bölümü’nde ihtisas yapmaya başladı. 1996 yılının sonunda ihtisası¬nı tamamladı ve aynı hastanede “Genel Cerrahi Uzmanı” olarak çalışmaya başladı.

2002’de Genel Cerrahi alanında “Board Sertifikası” ve 2004 yılında da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde katıldığı çalışmalar sonucunda “Endoskopi Sertifikası” aldı.

2009-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde “Endokrin ve İleri Laparoskopik Girişim Gerektiren Hastalıkların Tedavisi” konusunda çalıştı.

Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda orijinal makalesi yayımlandı ve bu makaleleri yüzlerce atıf aldı. Çok sayıda tıpta uzmanlık öğrencisine “Tez Danışmanlığı” yaptı, sınav jürisi oldu.

Dünyada ilk kez karın bölgesindeki kesi izlerinin görülmemesi için kasık bölgesinden (bikini hattından) “laparoskopik kolesistek¬tomi (safra kesesi)” ameliyatını uyguladı. Bu teknik hakkındaki makalesi 2011’de cerrahinin saygın der¬gilerinden biri olan “Surg Laparosc Endosc Percutan Tech” Dergisi’nde yayımlandı.( Laparoscopic cholecystectomy on the bikini line for invisible scar)

2012’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan Genel Cerrahi alanındaki doçentlik sına¬vında tüm jüri üyelerinin oybirliğiyle “Doçent” unvanı almaya hak kazandı. Klinik ve deneysel çalışmalarını sürdürmeye devam eden Doç. Dr. Feyzullah Ersöz yine dünyada ilk defa Tip-2 şeker hastalığını daha iyi kontrol edebilmek için laparoskopik yöntemle “İleal İnterpozisyon” ameliyat tekniğini, en etkili zayıflama ameliyatlarından biri olan “Gastrik Bypass” ameliyatıyla birleştirdi ve geliştirdiği yöntem hakkındaki makalesi 2015’te “Videosurgery and Other Minimal Invasive Techniques” isimli uluslararası bir dergide yayımlandı. (Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass with ileal transposition – an alternative surgical treatment for type 2 diabetes mellitus and gastroesophageal reflux)

Obezite hastalığını; hem ameliyat hem de ameliyat dışı yön¬temlerle tedavi eden Doç. Dr. Feyzullah Ersöz, insanların neden kilo veremediklerini, diyetlerin niye başarısız olduğunu, fazla kilolu insanlara yapılan ayrımcılığı ve daha pek çok sosyal ve toplumsal konuları hem üzücü, hem eğlendirici, hem de öğretici bir şekilde ele alan “ AĞIR İNSAN” isimli bir kitabı da yayınlanmıştır.

 

Doç.Dr.Feyzullah Ersöz’e Sorun !